Categories

Categories

Marathon : distance 42.195 km

male/famale:

18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Half marathon : distance 21.1 km

male/famale

16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Mini marathon : distance 10 km

male/famale

12-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

Contact

เตรียมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับนักวิ่งไทย

14 จังหวัด ภาคใต้